Our Science Festival - Exciting, fun and exhausting 2 days (EN-TR)

in CCHlast year

Hello everyone. Tübitak Science Festival was held at the school last week. In fact, our school applied for this and was accepted last year. But when the pandemic intervened, it was constantly postponed. Normally, Tübitak science fairs are held in spring. Ours was constantly delayed so we had to do it in the winter. I was the project coordinator. When we become a science teacher, this kind of work is left to us at school. I am new to the teaching profession. I also worked as a coordinator for the first time at the Tübitak fair. That's why I got excited. It was a bit tiring to deal with the development phase of all projects. It was fun too. Now I have gained experience. I can manage better next time.

TR
Herkese merhaba. Geçen hafta okulda Tübitak Bilim şenliği düzenlendi. Aslında bunun için okulumuz geçen sene başvurup kabul edilmişti. Ama araya pandemi girince sürekli ertelendi. Normalde Tübitak bilim fuarları bahar ayında yapılır. Bizimki sürekli ertelenince kışın yapmak zorunda kaldık. Projenin koordinatörü bendim. Fen bilimleri öğretmeni olunca okulda bu tür işler bize kalıyor. Öğretmenlik mesleğinde yeni sayılırım. Tübitak fuarında da ilk defa koordinatörlük yaptım. O yüzden heyecanlandım. Tüm projelerin gelişim aşamasıyla ilgilenmek biraz yorucuydu. Eğlenceliydi de. Artık deneyim kazandım. Bir dahaki seferde daha iyi yönetebilirim.

We applied for 20 projects on behalf of our school. All accepted. In the past, all projects were left to science teachers. Now they are paying a little more attention to this. They ask all teachers to be consultants on the project. That's why we had projects from every subject. Science, Turkish, English, mathematics, religious culture, informatics.

TR
Okulumuz adına 20 tane projeyle başvuru yaptık. Hepsi kabul edildi. Eskiden tüm projeler fen öğretmenlerine bırakılırdı. Şimdi bu konuda biraz daha dikkat ediyorlar. Tüm öğretmenlerden projede danışman olmalarını istiyorlar. O yüzden her konudan projemiz vardı. Fen bilimleri, Türkçe, ingilizce, matematik, din kültürü, bilişim.

We had 20 projects. I have shared some photos of them here.

TR
20 tane projemiz vardı. Burada bazılarının fotoğraflarını paylaştım.

Our projects related to dental health and sustainable development.

TR
Diş sağlığıyla ilgili ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili projelerimiz.

The game project for easy learning of English and the bacteria project in the places we touch in our daily lives.
Of course, these are not the titles of the projects. 😄 I am writing this way because I want to explain briefly.

TR
İngilizcenin kolay öğrenilmesi amacıyla yapılan oyun projesi ve günlük hayatımızda dokunduğumuz yerlerdeki bakteriler projesi.
Projelerin başlıkları bunlar değil tabi ki. 😄 Ben kısaca açıklamak istediğim için bu şekilde yazıyorum.

Visual arts project. Designs made using waste paper. The other is the project about robotic coding.

TR
Görsel sanatlar projesi. Atık kağıtlar kullanılarak yapılan tasarımlar. Diğeri de robotik kodlama ile ilgili proje.

Our project showing the effects of air on food. And our project showing the damage of detergent water to the ecological balance.

TR
Havanın yiyeceklere yaptığı etkileri gösteren projemiz. Ve deterjanlı suların ekolojik dengeye verdiği zararı gösteren projemiz.

Here, again, 2 projects related to robotic coding. Our IT instructors advised these projects.

TR
Burada da yine robotik kodlama ile ilgili 2 tane proje. Bilişim hocalarımız danışmanlık yaptı bu projelere.

Projects that facilitate the learning of mathematics and Turkish subjects.

TR
Matematik ve Türkçe konularının öğrenimini kolaylaştıran projeler.

Here, too, we have projects related to science subjects.

TR
Burada da fen bilimleri konularıyla ilgili projelerimiz var.

Again, our projects that facilitate the learning of mathematics and Turkish subjects.

TR
Yine matematik ve Türkçe konularının öğrenimini kolaylaştıran projelerimiz.

All of our teachers and students in charge have put in a lot of effort. We finished our fair in a good way. Many visitors came to our fair. We had a very tiring but very enjoyable time for 2 days. I couldn't attend classes for 2 days. I was constantly hanging around. 😄 It was so tiring. At the end of the day, I ran home exhausted. Our staff members are also very tired. They kept asking when we were going to rest. 😄 I always motivated them. We were tired together, we had fun together. We had a great time.

TR
Bütün görevli öğretmenlerimiz ve görevli öğrencilerimiz çok emek verdi. Güzel bir şekilde fuarımızı tamamladık. Bir sürü de ziyaretçi fuarımıza gelip gezdi. 2 gün boyunca çok yorucu ama çok eğlenceli vakit geçirdik. 2 gün boyunca derslere giremedim. Sürekli etrafta dolandım. 😄 O kadar yorucuydu ki. Gün sonunda bitkin bir şekilde eve koştum. Görevli öğrencilerimiz de çok yoruldu. Sürekli ne zaman dinleneceğiz diye sorup durdular. 😄 Ben de sürekli onları motive ettim. Hep birlikte yorulduk hep birlikte eğlendik. Güzel vakit geçirdik.

Thank you for reading. See you later. 🌸

TR
Okuduğunuz için teşekkürler. Görüşürüz. 🌸

Sort:  

okurken bile ne kadar meşakkatli ve yorucu birkaç gün geçirdiğinizi anlayabiliyorum :)
güzel bir etkinlik olmuş, ellerinize sağlık 🌸

Ve deterjanlı suların ekolojik dengeye verdiği zararı gösteren projemiz.

buradaki çiçeğe üzüldüm ya :(

Öyle. Teşekkür ederim 🤗

O çiçeğe ben de üzüldüm. Her aşamasında proje için bir canlıyı bile bile öldürüyoruz diye düşündüm. Üzücüydü :)

Bu tür etkinlikler çocukların becerilerini ve zekalarını geliştirmeleri için bir avantaj oluyor. Ama bazen bu projelerin çoğunu anne-babalar maalesef kendileri oturup yapıyorlar. 😅 İki çocuk annesi biri olarak ben de geçmişte proje ödevlerinde çocuklarıma çok yardımcı oldum. Onlarla birlikte yaparken ben de bir şeyler öğrendim onlar da yeteneklerini geliştirdiler.

Çok güzel bir paylaşım olmuş görevinizde başarılar dilerim 🙏

Aileler yapsa yine iyi. Tübitak projeleri genellikle öğretmenlere kalıyor 😂

Çok teşekkür ederim 🌸🤗

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @motivationrainn.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

Congratulations @motivationrainn! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 6000 upvotes.
Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from day 3
Happy New Year - Feedback from the first Hive Power Up Day of 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!