[EN-TR] Mechanization in Agriculture- Tarımda Makineleşme

in CCH9 months ago (edited)

Hello guys. The subject of the content I shared today; Some machines used in agriculture will have a facilitating power and the development of agriculture. When we look at world history, it is perhaps one of the most primitive occupations. Agriculture is the cultivation of plants by dealing with the soil in order to meet the needs of people. The main source of many nutrients comes from agriculture. Therefore, agricultural activities are of great importance.

Merhaba arkadaşlar. Bugün paylaştığım içeriğin konusu; tarımda kullanılan bazı makinelerin hayatımızı kolaylaştırıcı gücü ve tarımın gelişimi olacaktır.
Dünya tarihine baktığımızda belki en ilkel uğraşlar arasında yer alır. Tarım, insanların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla toprağın üstüyle uğraşarak bitki yetiştirmekdir. Bir çok besinin ana kaynağı tarım sayesinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle tarım faaliyetleri çok fazla önem arz eder.

img_20220301_wa0144_01_01.jpeg

Another equivalent of the concept of agriculture is agriculture. It means the production of plant and animal products. The aim of the products grown in agriculture is to have high quality and increase productivity. Therefore, technology is needed. The spread of technology has also affected agriculture and agricultural activities have been made easier and more efficient.

Tarım kavramının bir diğer karşılığı ziraatdir. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi anlamına gelir. Tarımda yetiştirilen ürünlerde hedef kalitenin yüksek olması ve verimliliğin artmasıdır. Bu nedenle teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. Teknolojinin yaygınlaşması tarımı da etkilemiş ve tarımsal faaliyetlerin daha kolay ve daha verimli yapılması sağlanmıştır.

img_20220301_wa0074_01_01.jpeg

Especially tractor is the most obvious development in agriculture. It does the work of plowing the lands to be farmed. Then, it takes part in the harvest of that field by planting seeds on the lands to be cultivated. In many ways, the need for manpower is reduced, so more work can be done in a short time.

Özellikle traktör tarımda en belirgin gelişimdir. Tarım yapılacak toprakları sürme işini yapar. Daha sonra Tarım yapılacak topraklara tohum ekip o tarlanın hasatında da yer alır. Bir çok açıdan insan gücüne duyulan ihtiyaç azaltılır ve bu sayede kısa sürede daha fazla işi yapılabilir.

img_20220301_wa0075_01_01.jpeg

img_20220301_wa0117_01.jpeg

img_20220301_wa0171_01.jpeg

img_20220301_wa0133_01.jpeg

img_20220301_wa0158_02.jpeg
Mechanization in agriculture has provided great convenience to people. You can see the related images. Thank you.

Tarımda Makineleşme insana büyük kolaylık sağlamıştır. Bununla ilgili görsellere bakabilirsiniz. Teşekkür ederim.

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @flsfserkan.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more