AirPods Pro Headphone review/ AirPods pro recenzja

in Geek Zone3 months ago

The perfect headphones?

F43BD185-3F06-449D-B82B-0AF680419057.jpeg

It has long been known that Apple always tries to go beyond consumer expectations to create something that others can only dream of.
Apple AirPods pro 1st generation headphones. This device is, one might say, perfect.
In a small box lies an evil that is just waiting for us to put on our ears and swim in music or during a phone call.

The headphones are docked and in the set we get a variety of caps to power fit our ears and a cable.
And this is where the magic begins.

7D9A47B8-BCA3-4062-806E-A69AE96C0AA5.jpeg

When we put on the headphones they seem usual, but when we turn on the features then we even feel the music.

9876F56B-E3A2-4BCB-A1BB-41218A7A1416.png

The first feature that sets these headphones apart from others is surround sound, which tracks our head position so that we hear music from different directions.
The next is noise cancellation, and here AirPods does something remarkable, it mutes the background around us completely, and it does it very well ( I don't recommend turning this feature on while walking in the city however, it's good to hear what's going on around us)

001A41DB-25C1-43B6-A49E-8A4AA15D2AA2.jpeg

The headphones have one button per handset, it is so tiny that at first we will wonder where it is. One press stops a song or answers a call. Two presses skip a song.
The music itself plays very clearly, you can't hear the noise typical of wireless headphones, here it has been done away with. The headphones work best with songs in Dolby Atmos format ( test on Apple Music) Bass generates pleasant sound enhancements.
Conversations themselves through the headphones are devoid of noise thanks to this the other person can think that we are talking normally without headphones. The clarity of conversations here is at a really high level ( tested several times in normal conversations and on Messenger and felt no difference in the lack of noise and clarity of conversation of the caller as well as the recipient).

DDD0D4F3-C1C8-433C-93F8-82FF8CE51DF3.png

Another advantage is a little specific as the headphones have functions for the hearing impaired. Just put the headphones to the senior put the phone for example close to the TV and turn on the Live list function and the person will hear much more than without the headphones ( the test was done by my mother)

These are headphones that you don't need to listen to music loudly because they are designed in such a way that even when you give the loudest volume you will still hear the music well.
Landing is done in two ways, either through the Lightning cable or by touch, based on the principle of placing our device on the touch port and we can charge.

Pairing the headphones itself is very quick, from the back we press the button which is distinguished by the fact that it is round and when the white light comes on then it starts searching.

9FB6DF83-A4AF-44D1-98CD-5024B25E7A3C.jpeg

I spammed the handset with IPhone 8 in my opinion, the handset on this device works perfectly. When we open the box, a green LED lights up, and after a few seconds on the phone screen we get a message that the headphones and our box are charged.

0663007C-F803-44F5-90A4-33BCE12D8156.jpeg

F3E34CA1-54C0-47FB-BCAC-A882E0F125F7.png

Another advantage is its wireless range, we can turn on the music on the phone or computer in one room, and we being in the other room will not feel any loss in the quality of music played. Of course, if we move too far away it can disconnect us, but in an area of 10-15 meters we won't feel any difference.

Minuses for the moment I can not detect, probably there are some, but at the moment (not counting the 2nd generation) are the best-fitting headphones in many respects, which give a lot of fun and do not cause problems with sudden settlement.

These are headphones created for introverts who, wanting to escape from the hustle and bustle of the surrounding civilization and people,headphones drift away into the land of music.

The headphones also work great during workouts, as they have sweat resistance so they will not break down during intense workouts.

Listening time on the headphones is about 3 hours and the same with calls, a big convenience is the fact that we can charge the headphones by putting them in the box for a minute and then we can enjoy music for a longer time.

For the moment these are headphones that are worth having and despite their price, it is clear that they are built from the ground up so that the customer feels that by spending money he is getting a product that will meet his expectations for music or phone calls.
10/10 is my rating.

Słuchawki idealne?

F43BD185-3F06-449D-B82B-0AF680419057.jpeg

Od dawna wiadome jest, ze firma Apple stara się zawsze wyjść poza oczekiwania konsumenta stworzyć coś co inni tylko mogą marzyć.
Słuchawki Apple AirPods pro 1 generacji. To urządzenie można rzec idealne.
W małym pudełku tkwi zło, które tylko czeka, aż założymy na uszy i dopłyniemy w muzyce bądź w czasie rozmowy telefonicznej.

Słuchawki są dokanałowe i w zestawie dostajemy rozne nakładki by moc dopasować do naszych uszów i kabel.
I tutaj zaczyna się magia.

7D9A47B8-BCA3-4062-806E-A69AE96C0AA5.jpeg

Kiedy założymy słuchawki wydają się zwykle, jednak kiedy włączymy funkcje wtedy wręcz poczujemy muzykę.

9876F56B-E3A2-4BCB-A1BB-41218A7A1416.png

Pierwsza funkcja, która wyróżnia te słuchawki na tle innych jest dźwięk przestrzenny, który śledzi nasze położenie głowy tak byśmy słyszeli muzykę z różnych stron.
Kolejna to redukcja hałasu i tutaj AirPods robi coś niezwykłego, wycisza całkowicie tło wokół nas i robi to bardzo dobrze ( nie polecam załączać tej funkcji idąc w mieście jednak warto słyszeć co się dzieje wokół nas)

001A41DB-25C1-43B6-A49E-8A4AA15D2AA2.jpeg

Słuchawki posiadają jeden guzik na jedna słuchawkę, jest on tak malutki, ze początkowo będziemy się zastanawiać gdzie on jest. Jedno naciśnięcie powoduje zatrzymanie piosenki bądź odebranie połączenia. Dwa naciśnięcia przeskok utworu.
Sama muzyka gra bardzo czysto, nie słychać szumów typowych dla bezprzewodowych słuchawek, tutaj tego się pozbyto. Słuchawki najlepiej współpracują z piosenkami w formacie Dolby Atmos ( test na Apple Music) Bass generuje przyjemne dla ucha wzmocnienia dźwięku.
Same rozmowy przez słuchawki są pozbawione szumów dzięki temu druga osoba może myśleć, ze rozmawiamy normalnie bez słuchawek. Czystość rozmów jest tutaj na naprawdę wysokim poziomie ( testowane kilka razy w rozmowach zwykłych i na Messenger i nie odczułem żadnej różnicy brak szumów i czystość rozmowy rozmówcy jak i odbiorcy)

DDD0D4F3-C1C8-433C-93F8-82FF8CE51DF3.png

Kolejna zaleta jest troszkę specyficzna gdyż słuchawki posiadają funkcje dla osób niedosłyszących. Wystarczy włożyć seniorowi słuchawki położyć telefon np blisko telewizora i włączyć funkcje Live listem i osoba usłyszy dużo więcej niż bez słuchawek ( test wykonała moja mama)

To słuchawki, które nie trzeba głośno słuchać muzyki gdyż są tak skonstruowane, ze nawet kiedy dajemy najciszej i tak będziemy słyszeć dobrze muzykę.
Lądowanie odbywa się dwojako albo przez kabel Lightning albo dotykowo na zasadzie kładziemy nasze urządzenie na port dotykowy i możemy naładować.

Samo parowanie słuchawek odbywa się bardzo szybko z tylu naciskamy przycisk który wyróżnia się tym ze jest okrągły i kiedy zapala się biała lampka wtedy zaczyna wyszukiwanie.

9FB6DF83-A4AF-44D1-98CD-5024B25E7A3C.jpeg

Słuchawki spamowałem z telefonem IPhone 8 moim zdaniem, słuchawki na tym urządzeniu idealnie działa. Kiedy otwieramy pudełko zapala się zielona dioda, a po kilku sekundach na ekranie telefonu dostajemy wiadomość o naładowaniu słuchawek i naszego pudełka.

0663007C-F803-44F5-90A4-33BCE12D8156.jpeg

F3E34CA1-54C0-47FB-BCAC-A882E0F125F7.png

Kolejna zaleta jest jej zasięg bezprzewodowy, możemy włączyć muzykę na telefonie bądź komputerze w jednym pomieszczeniu, a my znajdując się w drugim nie odczujemy straty w jakości odtwarzanej muzyki. Oczywiście jeśli zbyt daleko się oddalimy może nas rozłączyć jednak w obszarze 10-15 metrów nie odczujemy żadnej różnicy.

Minusów na ta chwile nie potrafię wykryć, pewnie jakieś są, jednak w tej chwili (nie licząc 2 generacji) są ta najlepiej dopasowane pod wieloma względami słuchawki, które dają wiele radości i nie powodują problemów z nagłym rozliczeniem.

To słuchawki stworzone dla introwertyków, którzy chcąc uciec od zgiełku otaczającej cywilizacji i ludzi,słuchawki odpływamy w krainę muzyki.

Słuchawki sprawują się tez świetnie w czasie treningów, gdyż posiadają odporność na pot wiec nie ulegną awarii w czasie intensywnych treningów.

Czas słuchania na słuchawkach to około 3 godziny i tak samo jest z rozmowami, dużym udogodnieniem jest fakt, ze możemy naładować słuchawki wkładając je do pudełeczka przez minutę i wtedy możemy cieszyć się muzyka przez dłuższy czas.

Na ta chwile to słuchawki, które warto mieć i mimo swojej ceny to jednak ewidentnie widać tutaj skonstruowanie od postaw tak by klient czuł, ze wydając pieniądze dostaje produkt, który spełni jego oczekiwania muzyczne czy rozmów telefonicznych.
10/10 to moja ocena.

Sort:  

Congratulations, I know these headphones are a marvel and that they are of high quality, so you can expect a lot from them, thanks for sharing :D


The rewards earned on this comment will go directly to the people( @kapitanrosomak ) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.