You are viewing a single comment's thread from:

RE: I Bought A New Gaming Laptop The Acer Predator Helios 300 RTX 2060

in #gems2 years ago

ganda nung patungan mo pre. mukang pwede ka na maglive stream. hahaha

Sort:  

Hahahaha palugi na ang mga nagla-live streaming kapag sinabotahe sila ng fb.