Scientists find bacteria that eat polyurethane based plastic นักวิจัยค้นพบแบคทีเรียที่สามารถย่อยพลาสติคแบบโพลิยูรีเทน

in #environment2 years ago
พอพูดถึงพลาสติคคนในตอนนี้ส่วนใหญ่จะนึกแต่มาพลาสติคดเป็นปัญหาที่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ที่จริงแล้วพลาสติคมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้และกำจัดอย่างถูกวิธี ที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นประเภทพลาสติคที่ใช้แล้วทิ้งในครั้งเดียวที่ในแต่ละวันละที่ทุกคนใช้เป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าขยะพลาสติคจำนวนมากไม่สามารถกำจัดได้หมดนำไปฝังกลบต้องใช้เวลาเป็นหลายร้อยล้านปีกว่าจะย่อยสลาย ยังไม่พอขยะพลาสติคบางชนิดมีการปนเปื้อนสารเคมีซึ่งสามารถแพร่กระจายไปสู่แม่น้ำและลำคลอง

Source: Photo via Charter House Clinic


หลายองค์กรมีการแนะนำให้มีการรีไซเคิลพลาสติค เพื่อนำมาใช้ใหม่อีกครั้ง เป็นการลดการใช้เม็ดพลาสติคบริสุทธิที่ผลิตจากน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ว่าพลาสติคประเภทโพลิยูรีเทน ที่ใช้ทำรองเท้านักกีฬา ฟองน้ำล้างจาน ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นพลาสติคประเภทที่ทำการรีไซเคิลได้ยากมาก เพราะเมื่อพลาสติคแบบโพลิยูรีเทนเมื่อมีการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆ จะมีการปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษออกมา เรียกได้สารเคมีเหล่านี้สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียทุกชนิด แต่ตอนนี้มีนกวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เมื่อมีการแตกตัวของพลาสติคแบบโพลิยูรีเทน


ศูนย์วิจัยทางสิ่งแวดล้อม Helmholtz Centre for Environmental Research-UFZ ในประเทศเยอรมนี ได้เผยแพร่ผลการค้นพบในวารสารวิชาการ Frontiers in Microbiology โดยทางนักวิจัยได้ให้อาหารที่มีส่วนประกอบและองค์ประกอบทางเคมีหลักของโพลิยูรีเทนใหกับแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ที่อยู่ในสกุล Pseudomonas ซึ่งรู้จักกันดีในวงการวิทยาศาสตร์ว่าเป็นแบคทีเรียที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือหนาวจัด หรือมีสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด และนักวิจัยได้พบว่า แบคทีเรียชนิดนี้สามารถใช้สารประกอบเหล่านี้เป็นแหล่งคาร์บอน ไนโตรเจน และใช้เป็นพลังงาน


สำหรับการย่อยสลายหรือการทำลายโพลิยูรีเทน ควรจะมีการกำจัดและจัดการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากโพลิยูรีเทนสามารถปล่อยสารพิษและสารที่ก่อมะเร็งออกมาได้ด้วย ในการทำการวิจัย นักวิจัยที่ทำการศึกษาในครั้งนี้พบว่าแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ที่อยู่ในสกุล Pseudomonas สามารถจัดการกับสารเคมีได้จำนวนหนึ่ง แต่ว่ายังคงต้องมีการศึกษาในอีกหลายประเด็น แต่นับถือเป็นการค้นพบครั้งที่สำคัญ เพราะสามารถแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติสามารถจัดการได้

สำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไปคือกาค้นหาเพื่อที่จะระบุสารพันธุกรรม ที่ทำให้เอนไซม์ที่ผลิตออกจากแบคทีเรียชนิดนี้ สามารถที่จะย่อยสลายโพลียูรีเทนได้

Steem: www.steemit.com/@andyjim


Sort:  

There could be a small answer to the world’s very big plastic problem.

Scientists report in the journal Frontiers in Microbiology that they have identified a strain of bacteria that breaks down polyurethane and eats it in a waste site where piles of plastic that are too difficult to recycle are dumped.

The Pseudomonas bacteria is the first known to attack polyurethane. While fungi has previously shown it is capable of breaking down polyurethane, bacteria are more practical and easier to harness for industrial use.