You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czarny dąb - polski heban. Konkurs Akcja Inspiracja

in #engrave2 years ago

Manually curated by EwkaW from the Qurator Team. Keep up the good work!

Sort:  

@ewkaw - dziękuję! Bardzo mi miło. :)

Proszę bardzo :)
O takim dębie nie słyszałam. Pięknie wyglądają takie ciemnie słoje.

To prawda - wyglądają pięknie. Teraz nie jest szerzej znany ani modny. A w XIX wieku była moda na biżuterię tego typu - zwłaszcza w czasie żałoby panie nosiły krzyżyki i naszyjniki z czarnego dębu lub gagatu (to z kolei odmiana węgla brunatnego, więc też minerał pochodzenia roślinnego).