Prosím má to cenu / Please It matters

in #cesky3 years ago (edited)

P1360171.JPG

Shledal jsem tenhle koš docela poučným. Ale o čem přemýšlím je to proč to tam někdo napsal. Jakou měl motivaci. Přišlo mu to jako vtip, nebo trpí třeba enviromentálním žalem.

Enviromentální žal je to psychiatrická diagnóza. Není to póza ani výkřik fanatiků, kteří se rmoutí nad tím, že se svět mění a nevyvíjí podle jejich představ. Zahraniční psychologie a psychiatrie chápe environmentální žal jako „emoční strádání způsobené ztrátou části přírodního světa“.

Rozhodně to připomíná všechny snahy poslední doby, od plastových brček až po emisní povolenky. Co takhle kdyby ten nápis byl na každém odpadkovém koši. Mělo by to smysl?

ENGLISH
I found this basket quite instructive. But what I'm thinking is why someone wrote it there. What was his motivation? It seemed like a joke, or he suffers from environmental grief.

Environmental grief is a psychiatric diagnosis. It is not a pose or a cry of fanatics who grieve that the world is changing and does not evolve to their liking. Psychology and psychiatry sees environmental grief as "emotional hardship caused by the loss of part of the natural world".

It definitely remind me all the recent efforts, from plastic straws to carbon credit. How about this sentence on every trash can? Would that make sense?

Sort:  

Malér je, když někdo s tím enviromentálním žalem bydlí s Tebou v domě a Ty jsi členem Výboru SVJ. A ten někdo má potřebu, aby všechny jeho smutky někdo vyřešil. Tedy Výbor SVJ, samozřejmě. Protože všechno přeci vyřeší, když se na nástěnku dá vývěska, která něco přikazuje, nebo zakazuje... Ale to by bylo na samostatný článek. Už nemám ani !BEER , ani !TRDO , ani !COFFEEA ... @cleverbot se zavolat na Tvůj článek nedá... Takl pro Tebe budu jen hlasovat.

 3 years ago Reveal Comment

Sorry, you don't have enough BEER in your account. You need 10 BEER in your virtual fridge to give some of your BEER to others. To view or trade BEER go to steem-engine.com

pivo neboli
!BEER

Dík :)

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our [BEER Crowdfunding](https://steemit.com/cryptocurrency/@beerlover/let-s-grow-and-update-the-beer-token-huge-crowndfunding-as-crowdsale)

Dotaz lze pojmout z širšího měřítka. Možná se dotyčná osoba potřebovala dozvědět skutečnou cenu této nádoby na odpadky. Leč. Správně položená otázka, ovšem na zcela špatném místě. To je i pravděpodobně důvod, proč je stále chybějící odpověď.

Při podrobnějším shlédnutí otázky si všímám šipky, která směřuje na piktogram postavy znázorňující člověka. Možná tedy otázka tazatele směřovala na vyjádření ceny člověka jako takového, či lidského života. I v tomto případě je otázka položena na nesprávném místě a i docela nezpůsobilým způsobem.

Úplně nejjednodušší vysvětlení bude, že je to kreativita některého jedince posilněného návykovou, či omamnou látkou. V době psaní této otázky byl v myšlenkách na úplně jiném místě, než-li na tomto.

:D
!BEER

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @xlisto, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our [BEER Crowdfunding](https://steemit.com/cryptocurrency/@beerlover/let-s-grow-and-update-the-beer-token-huge-crowndfunding-as-crowdsale)

Congratulations @petrvl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 6000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 7000

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.