You are viewing a single comment's thread from:

RE: I`m here to stay #BGN day №1! Каква е стойността на всичко което правим!

in #bulgarialast year

I'm here to stay#bgn. Thanks for the info 🙏🌞

Sort:  

Създал съм за теб 0.1 hive power за този коментар!
Сегашна стойност $0.03
Когато цената скочи с 100 пъти след до 2-3 години това ще са повече от $3
Което ще ти бъде изплатени след 7 дни!
Но все пак ще растат в стойност спрямо инфлацията на валутата за целта трябва да не продаваме!
Изградил съм система в която ще ви отнема 5 Мин на ден точно!
Просто следвайте всеки един пост към @iliyan90 докато имате пълен вход към 5 Мин програмата.