You are viewing a single comment's thread from:

RE: I`m here to stay #BGN day №1! Каква е стойността на всичко което правим!

in #bulgarialast year

Одобрена транзакция на стойност HBD $0.031
което ще изплати
1 HBD = 3.179 Hive
Което
0.031 Х 3.179 = 0.0985 Hive което са $0.03 от $ защото останлите 0.03 се връщат към хората който са създали
Което е с потенциала да се превърне в $30 в момента в който имаме масова адаптация.

sh9krb.jpg